LEIJONANKITA JA ENSIMMÄINEN VUOSI LIPASSA

Jokaiselle Haaga-Helian Vierumäen kampuksen liikunnanohjaajaopiskelijalle kuuluu pakollisena opiskeluna ensimmäisenä vuonna liikuntapalveluiden perusopinnot. Syksyllä ohjelmassa on kolmannen vuosikurssin johtama tuotekehitysprosessi – Leijonankita. Työskentely tapahtuu pienryhmissä kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden johtamana ja yhteistyön tavoitteena on kokonaisvaltaisen tuotekehityksen ymmärtäminen ja soveltaminen. Tuotekehitysprojektin aikana tutustutaan myös projektityöskentelyn peruspilareihin: projektisuunnitelman laatimiseen, projektin sisäiseen viestintään sekä kokouskäytänteisiin.

Tapahtumajärjestäminen kuuluu ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden kevään ohjelmaan. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat liikuntatapahtuman, joka järjestetään kesän tai seuraavan syksyn aikana. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden joukosta valitaan tapahtumaprojekteille päälliköt, jotka toimivat projektipäälliköinä koko tapahtumasuunnittelun ajan. Projektit ovat luonteeltaan melko laajoja, joten jokaiselle ryhmäläiselle löytyy vastuullinen osaprojekti.