Idea- ja innovaatiojohtaminen

Johtaminen on elintärkeää ja jokapäiväistä toiminnan jatkuvuuden kannalta. Kaikki organisaatiot tarvitsevat johtamista pysyäkseen elossa, aktiivisina ja kehittyvinä. Johtamistyylejä on monia erilaisia. Nykypäivänä on syytä ymmärtää ja osata yhdistellä niitä tarpeen mukaan. Pitää siis osata valita eri tyyleistä ja malleista parhaat puolet juuri omaan tai organisaation toimintaan sopiviksi. Hyvä johtaminen mahdollistaa muun muassa prosessin hallinnan, kehityksen, tuoton kasvun, uuden luomisen, aikatauluissa pysymisen, ongelmista selviämisen, asiakastyytyväisyyden, työntekijöiden sitoutumisen ja motivaation kasvun.

Innovaatiolla tarkoitetaan uuden luomista ja/tai nykyisen oleellista parantamista. Tämän edellä mainitun toiminnan hallinta, jatkuva kehitys ja ylläpitäminen on innovaatiojohtamista. Innovaatiojohtaminen on prosessi, joka kattaa matkan ensimmäisestä ideasta lopulliseen tuotokseen. Innovaatiojohtaminen on isompi kokonaisuus verrattuna ideajohtamiseen. Nämä johtamistyylit tukevat hyvin toisiaan ja idea on innovaation perusta. Innovaatio määritelmälle on jalostettu myös kaava, joka auttaa ymmärtämään mitä innovaatio on; innovaatio = uusi idea + toteutus + arvon luominen. Ideajohtamisessa ideat ja palaute otetaan vastaan ja hyödynnetään tulevassa. Innovaatiojohtamisella hallitaan koko prosessia ideoista lopputulokseen.

Innovaatiojohtaminen on keskeinen johtamistyyli Leijonankita -projektissa. Leijonankita -projekti on innovaatiokaavan mukainen matka opintiellä uudesta ideasta toteutuksen kautta arvon luomiseen työelämäkumppanille. Innovaatiojohtaminen on Leijonankita -matkan hallintaa, mahdollistaen hyvin tiimien sisällä yksilön itseohjautuvuutta kannustaen kaikkia tuomaan omat ideansa esille.

Leijonankita -projektin kannalta innovaatioiden ja ideoiden edistämisen synty on käynnistynyt jo ennen liikuntapalveluiden opintoja, mutta viimeistään syksyn liikuntapalveluiden opintojen aikana. Kaikilta opiskelijoilta löytyy laajaa tietoa ja osaamista aikaisemmasta elämästä ja eri taustoista. Näitä on lähdetty syventämään opinnoissa keskittymällä oleellisiin aiheisiin opettajien luennoilla ja tiimien yhteisissä tapaamisissa ryhmäytymällä, opiskelemalla teoriaa ja harjoittelemalla käytännössä.

Seuraava isompi steppi on löytää työkalut kuinka yhdistää tiedot ja taidot mullistavalla tavalla toimeksiantoa vastaavaksi tuotteeksi tai palveluksi oppien samalla uutta. Innovaation ja ideoiden syntyä edistetään luomalla yhteisiä tavoitteita, jotka motivoivat tiimiä ja yksilöitä, sekä opiskeluympäristön valinnoilla; luonto versus luentotila, osallistavien tehtävien anto, ideariihet, tutustuminen jo olemassa oleviin tuotteisiin ja palveluihin maailmalla, yhteisten pelisääntöjen, sitoutumisen ja vision luomisella.

Jami Lappalainen, Jani Niemi ja Milla Palvanen
Kolmannen vuoden Prolipa- opiskelijat
Pretty Little Lions -tiimin johtajat

Lähteet:
Innovaatiojohtaminen vs. ideajohtaminen. Luettavissa täältä

Mitä ovat innovaatio ja innovointi? Luettavissa täältä