Kehittyminen johtajana

“Älä tee vain työtä oikein vaan tee oikeita töitä.“ -Jari Parantainen

En halua kertoa kuluneista käsitteistä itsensä johtamisessa tai elinikäisestä oppimisesta. Seuraava teksti pyrkii pureutumaan siihen, miten minä itse näen johtajana kehittymisen.

Johtaja vaikuttaa työympäristöön jokaisella arkisella valinnallaan, niin ilmeillä, eleillä kuin toiminnallaankin. Ihmisen toiminnasta välittyy usein ensimmäisenä aitous. Tässä yhteydessä aito pyrkimys auttaa ihmisiä onnistumaan. Aitoudella pystyt innostumaan, innostamaan sekä innovoimaan muita. Alati muuttuva yhteiskunta vaatii meiltä joustavuutta, ja sitäkin enemmän jatkuvaa suorituksen parantamista. Esimiehiin suunnataan usein suuria paineita, joskus epärealistisiakin. Ole siis armollinen itsellesi ja informoi muita mahdollisimman avoimesti. Tämä myös sitouttaa yhteisöä yhteiseen tavoiteltuun päämäärään.

Epämukavuusalueelle joutuminen kehittää meitä parhaiten. Usein puhutaan, että johtajana kehittyy erilaisten konfliktien ja niihin etsittyjen ratkaisujen kautta. Kokemus itsessään ei kuitenkaan vielä toimi opettajana, vaan tilanteen reflektointi jälkikäteen. Itsereflektio auttaa meitä niin uralla kuin henkilökohtaisessa elämässä. Se auttaa meitä hahmottamaan laajempia asiakokonaisuuksia sekä vahvistaa taitoa “boxin ulkopuoliselle” ajattelulle. Kehitä siis itsearviointia, itsetuntemusta, itseluottamusta sekä oman oppimisen esteiden tiedostamista.

Itsensä johtaminen muotoutuu usein haasteeksi jo valmiiksi kiireellisen aikataulun myötä. Isona osana hyvää johtamista on itsensä tunteminen. Tämä taas usein vaatii hetkeen pysähtymistä ja omien voimavarojen selkeyttämistä. Ajankäytön hallinta tuntuukin olevan tämän hetken suurimpia kulmakiviä menestyksessä. Mikäli kykenet taikomaan vuorokauteen lisää tunteja olet todennäköisesti David Copperfeld tai menestynyt bisnesmies. Kuitenkin menestyneen bisnesmiehen taikatemput perustuvat illuusionististä poiketen tehokkaaseen itsensä johtamiseen. Kumpi on siis tehokkaampaa, tehdä töitä oikein vai tehdä oikeita töitä? Aikataulujen lomasta tulisi nähdä pintaa syvemmälle. Työ on tärkeää, mutta kuitenkin vain työtä. Pystymmekö ylikuormittuneena antamaan vakuuttavan sekä hyvinvoivan ilmeen johtajana?

Pyrkiessämme luomaan ajastamme mahdollisimman tehokasta, luomme erinäisiä aikatauluja päivätason työajoista aina pidemmän ajan vuosisuunnitelmiin. Pääpointteina toimivatkin arvot ja valinnat sekä niiden pohjalta toiminnan fokusointi.

Johtajuudessa arvostan inhimillisyyttä ja tekoja ihmiseltä ihmiselle -johtajanakin.

Leo Piiroinen ja Katja Räikkönen
Kolmannen vuoden Prolipa -opiskelijat
IMCG-tiimin johtajat

Lähteet:
Parantainen, J. 2013. Tuotepäällikön pelastuspakkaus. Talentum Media Oy. Helsinki.

Sydänmaanlakka, P. Älykäs johtaminen 7.0. Miten kasvaa viisaaksi johtajaksi? 2012. Talentum media Oy.