KOLMANNEN VUODEN PROLIPA JA #MUNVUOSI

Kolmannen vuoden prolipa -suuntautumisopinnoissa opiskelija toimii monipuolisissa työelämälähtöisissä liikuntapalvelujen tuottamisprojekteissa. Prolipan osaamistavoitteet keskittyvät liikunnan palvelumuotoiluun, tuotteistamiseen sekä tapahtumien järjestämiseen. Lisäksi kaikki opiskelijat suorittavat myös pedagogiikan, johtamisen, palvelun, myynnin ja yrittäjyyden sekä työelämätaitojen opintoja. Kaikki opinnot on sidottu työelämälähtöisiin projekteihin.

Syyslukukausi sisältää kaikille yhteisen johtamisprojektin, jossa koulutetaan 1. vuosikurssin opiskelijaryhmiä tuotteistamaan työelämäkumppanin tarpeisiin soveltuvia liikuntapalveluja Leijonankitaa varten. Kevätlukukaudella tai jo syksyllä opiskelijat suunnittelevat itse osaamistavoitteiden mukaiset työelämälähtöiset #munvuosi-projektinsa.

Projektit suunnitellaan aina opettajien ohjaamana kaikille osapuolille hyödyllisiksi. Projektien ohjaus ja arviointi tapahtuu yhteistyössä opettajien sekä mahdollisten työelämäkumppanien kanssa. Opettajat huolehtivat Prolipan osaamistavoitteiden toteutumisesta ja työelämäkumppani tukee sovittujen työelämän tavoitteiden toteutumisessa. Parhaassa tapauksessa kaikki oppivat.

Prolipan opintojen lisäksi opiskelijat suorittavat opintojen loppupuolella työharjoittelun sekä tekevät opinnäytetyön. Halutessaan opiskelija voi yhdistää nämä omaan Prolipa-projektiinsa ja näin toteuttaa mittavan opintopistemäärän yhteistyössä työelämäkumppanin kanssa.