Hyvässä ryhmässä on kiva olla

Hyvä ryhmähengen luominen on kaikkien ryhmäläisten vastuulla. Tämä edellyttää ryhmäläisten välistä kunnioitusta, luottamusta, rehellisyyttä sekä toisten kuuntelemista. Ryhmäytymisprosessi on hyvä aloittaa heti ensimmäisestä päivästä lähtien, johon voidaan käyttää alussa erilaisia tutustumisleikkejä ja jatkaa eri pelien ja leikkien muodossa läpi projektin. Onnistunut ryhmäyttäminen mahdollistaa kannustavan oppimisympäristön, jossa jokaisen on helppo olla ja työskennellä tehokkaasti.

Ryhmäyttämisen avulla saavutettu ryhmähenki heijastuu koko projektin ajan aina loppuun asti. Ryhmän yhteinen päämäärä on yksi keskeisimmistä asioista, koska se tiivistää ryhmää ja saa kaikki toimimaan yhteisen hyvän eteen. Yhteiset pelisäännöt ja tavat yhdistävät ryhmää toimivaksi porukaksi, jossa jokaisella on samat oikeudet.

Ryhmässä jokainen on erilainen ja omistaa oman persoonansa. Oleellista on, että jokainen voi vapaasti olla oma itsensä pelkäämättä muiden tuomitsemista. Erilaiset persoonat luovat uudenlaisia näkökulmia ja ajatuksia asioihin, joka on ryhmätöissä suuri rikkaus.

Tilanteessa, jossa ryhmä ei toimi toivotulla tavalla työskentely ei ole sujuvaa, tunneille ei ole kiva mennä eikä tehtäviä saada eteenpäin. Tällaisissa tilanteissa on tärkeä pyrkiä nostattamaan ryhmähenkeä. Ryhmähengen nostatus keinoja ovat muun muassa myönteisen palautteen antaminen, terveen kilpailutilanteen luominen sekä kannustavan ilmapiirin saavuttaminen.

Omassa Leijonankita -ryhmässä olemme onnistuneet saavuttamaan todella hyvän ryhmähengen. Ryhmämme koostuu monista yksilöistä, joilla on erilaisia ajatuksia ja näkökulmia asioihin. Tiimimme nimi Keräilyerä kuvastaa yksilöiden eri osaamista ja kotipaikkakuntia. Kunnioitamme jokaista ryhmäläistä, kaikkien mielipiteitä sekä ajatuksia. Ryhmäytyminen jatkuu läpi koko projektin, joka kerta, kun ryhmämme kokoontuu. Jokaisen yhteisen palaverin alussa ryhmämme aloittaa tunnin yhteisellä alkuleikillä, jonka kukin vuorollaan keksii. Leikeissä tulee usein esille uusia ajatuksia, joista opimme koko ajan lisää toisistamme.

Hyvä ryhmähenki ei vaadi ystävyyssuhteita, jos ryhmän tavoitteet, arvot ja päämäärä ovat samat. Meidän ryhmämme on kuitenkin onnistunut hitsaantumaan yhteen ja luomaan hyviä ystävyyssuhteita myös projektin ulkopuolelle.

Keräilyerä -tiimi

Lähteet:
Juusola, M. Miten rakennetaan hyvä ryhmähenki?. 2018. Otava Oppimisen palvelut. Luettavissa täältä.
Terve Koululainen. Ryhmähenki. Luettavissa täältä.