TOISEN VUODEN LIPA MAJOR

Toisena opiskeluvuotena opiskelijoilla on mahdollisuus valita liikuntapalvelut yhdeksi majorikseen. Majoreita voi opiskelija valita kaksi kolmesta vaihtoehdosta. Toinen majori suoritetaan syyslukukaudella ja toinen kevätlukukaudella. Jotkin projektit ovat melko laajoja ja niitä työstää kaksi ryhmää läpi vuoden. Liikuntapalveluiden major-projektit käynnistyvät siis sekä syksyllä että keväällä.

Major-projektit koostuvat muun muassa tapahtumasuunnittelusta, markkinoinnista sekä tuotekehittelystä. Major-projektit toteutetaan pienryhmissä, joissa opiskelijat toimivat vuorollaan projektipäällikkönä. Major-projektit tehdään tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Projektit syntyvät opiskelijoiden omista ideoistaan tai työelämänyhteyksien kautta.