Prolipa oppimisympäristössä kehitetään liikuntapalveluja

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun, Vierumäen kampuksen liikuntapalvelujen Prolipa -oppimisympäristössä tuotetaan, tutkitaan ja kehitetään  liikuntapalveluja ja – tapahtumia asiakaslähtöiselläotteella. Kyselyt, haastattelut ja muu käyttäjälähtöinen palvelujen kehittäminen auttaa opiskelijaa ymmärtämään, miten ihmiset haluavat liikkua ja mitä he hakevat liikunnasta. Opiskelijan näkökulmasta liikuntapalveluiden toimintaympäristö on täynnä mahdollisuuksia. Palveluliiketoiminnan periaatteiden mukaan tarjottavien liikuntapalveluiden määrä on kovassa kasvussa.

Liikuntapalvelujen kentällä kunnallisesti tuotetut liikuntaolosuhteet ja -palvelut ovat säilyttäneet merkittävän asemansa, mutta perinteisten liikuntapaikkojen ja – palvelujen rinnalle on tullut paljon normaalin liiketoiminnan periaatteiden mukaan toimivia liikunta-alan yrityksiä ja myös yhä useammat urheiluseurat toteuttavat varainhankintaa tarjoamalla liikuntapalveluja ja järjestämällä erilaisia tapahtumia. Monet Ihmiset alkavat myös olla yhä valmiimpia maksamaan liikuntapalveluista. Tämä näkyy erityisesti suuremmissa kaupungeissa, joissa alkaa olla monenlaisia liikunta-alan palveluja maksukykyisille asiakkaille. Palveluja kohdistetaan jo erilaisille asiakasryhmille aina lapsista senioreihin saakka. Yhä useammalle aikuiselle kuukausimaksuun perustuva kuntosalijäsenyys on normaalia ja monen lapsiperheen säännöllinen vierailukohde on jonkinlainen sisäaktiviteettipuisto. Sen sijaan pienissä kunnissa kunnalliset liikuntapalvelut ovat yhä keskeisin osa liikuntapalvelutuotantoa, vaikka palveluja tuotetaankin usein yhteistyössä yhdistysten, seurojen ja esimerkiksi kansalaisopistojen kanssa.

Toimialana liikunta- ja hyvinvointisektori on kasvanut jatkuvasti. Tarkastelipa asiaa miltä kantilta tahansa on kuluttajille tarjolla valtava määrä tuotteita ja palveluita, jotka keskittyvät liikuntaan, hyvinvointiin tai niiden yhdistelmiin. Myös liikuntaan liittyvien tapahtumien monipuolistuminen on osa ajan ilmiöitä. Viihteellistyvien urheilutapahtumien rinnalle on tullut osallistavat urheilutapahtumat, joissa kuntoilijat haastavat itseään urheilijoiden tapaan. Tämä näkyy esimerkiksi liikuntamatkailussa, jossa eri matkailukohteet pyrkivät kokoamaan liikunnan harrastajia alueelleen erilaisten tapahtumien ja kilpailujen avulla.

Niin ikään henkilökohtaisesta liikunnanohjauksesta, – neuvonnasta ja valmennuksesta on tullut näkyvän markkinoinnin ja median kautta trendikästä ja yhä useampi ihminen on valmis maksamaan liikuntapalvelusta. Aloitteleva kuntoilija voi halutessaan ostaa huippu-urheilijalle suunnatut tukipalvelut avukseen valmennuksesta aina ravintosuunnitteluun saakka. Monessa tapauksessa rahalla ostetaan motivaatiota ja sitoutumista hankkeeseen, jossa tavoitellaan elintapojen muuttamista. Parhaimmillaan asiantuntijoiden tuella saadaankin pysyviä muutoksia aikaiseksi. Riskinä on repsahtaminen hankkeen päätyttyä. Toki vastapainoksi löytyy niitäkin, jotka osaavat ja haluavat hoitaa liikuntansa itse. Liikunnasta on moneksi.

Erkki Häkkilä
lehtori, Elämys- ja hyvinvointitalouden yksikkö, Vierumäen kampus
Haaga-Helia AMK