Haluatko kehittää oman yrityksen tai yhdistyksen toimintaa yhdessä liikunnanohjaajaopiskelijoiden kanssa?

Liikuntapalvelut on yksi Haaga-Helian Vierumäen kampuksen opintokokonaisuuksista, joka sisältää käyttäjälähtöisten liikuntapalveluiden, -tapahtumien ja liikuntamatkailun kehittämisen, tuotteistamisen ja toteuttamisen. Oppimisprojekteja toteutetaan yksityisen, kunnallisen sekä kolmannen sektorin toimintaympäristöissä. Uusia projekteja etsitään erityisesti toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoille.

Toisena opiskeluvuotena opiskelijoilla on mahdollisuus valita liikuntapalvelut yhdeksi majorikseen. Liikuntapalveluiden majorprojektit käynnistyvät sekä syys- että kevätlukukaudella. Majorprojektit koostuvat muun muassa tapahtumasuunnittelusta, markkinoinnista sekä tuotekehittelystä. Majorprojektit toteutetaan pienryhmissä, joissa opiskelijat toimivat vuorollaan projektipäällikkönä.

Kolmantena opiskeluvuotenaan opiskelijat toteuttavat laajan henkilökohtaisen projektin, jota opiskelijalla on mahdollista suorittaa myös lähityöskentelynä projektin toimeksiantajan luona. Kolmannen vuoden projektit voivat sisältää samoja elementtejä kuin toisen vuoden projektit. Erityinen painoarvo on uusien liikuntapalvelutuotteiden tai -tapahtumien suunnittelussa, järjestämisessä ja kehittämisessä.

Työelämäkumppani saa opiskelijoiden kanssa tehtävistä projekteista:

  • Mahdollisuuden kehittää omaa toimintaansa
  • Työntekijöitä hankkeille tai projekteille
  • Mahdollisuuden antaa opiskelijoille tilaisuus näyttää taitonsa ja olla mukana kehittämässä tulevaisuuden liikunnan moniosaajia

Työelämältä toivomme:

  • Kiinnostusta ja mahdollisuutta opastaa ja neuvoa opiskelijoita
  • Raamit ja tavoitteet projektille
  • Osallistumista opintojen kehittämiseen

Jos yritykselläsi tai yhdistykselläsi olisi kiinnostusta toteuttaa projekti yhdessä Haaga-Helian liikunnanohjaajaopiskelijoiden kanssa, olethan yhteydessä ohjaajatiimiin.