Ryhmäytymisen voima

Jokainen meistä on kuulunut elämänsä aikana johonkin ryhmään. Ryhmä on voinut olla koululuokka, seurajoukkue tai vaikka kaveriporukka. Miltä sinusta on tuntunut toimia osana ryhmää? Oletteko olleet tiivis porukka vai rykelmä erillään toimivia yksilöitä?

Leijonankidassa, kuten missä tahansa ryhmätyössä on tärkeää, että ryhmän jäsenet puhaltavat yhteen hiileen. Hyvässä ryhmässä jokainen yksilö pystyy tuomaan oman panoksensa yhteistä tavoitetta kohti. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että ryhmässä vallitsee turvallinen ilmapiiri ja luottamus. Ryhmätyöskentelyssä tutustutaan omaan ryhmään ja sen jäsenten vahvuuksiin ja heikkouksiin (Euroopan sosiaalirahasto, 2018). Tiedäthän itsekin, että viihtyisässä ja vuorovaikutuksellisessa ryhmässä on motivoivaa työskennellä.

Kun tiedetään, miksi ryhmäytyminen on tärkeää, on sen toteuttamisen vuoro. Ryhmäytyminen on jatkuva prosessi, jota pitää soveltaa ryhmän mukaan. Jotta jokainen ryhmäyttäjä pääsisi alkuun, tässä viisi vinkkiämme:

1. Tutustukaa ryhmän kanssa. Nimien opettelu on todella tärkeää, mutta tutustuminen ei saa jäädä vain sille tasolle.
2. Näytä itse hyvää esimerkkiä: leiki jos leikitte ja ole itse avoin jos haluat sellaisen ilmapiirin.
3. Jakakaa yhteisiä kokemuksia, ja tehkää niitä lisää. Mitä hullumpia, sen parempi.
4. Sallikaa epäonnistuminen toisillenne ja uskaltakaa epäonnistua yhdessä. Se opettaa ryhmälle lähes aina jotakin uutta.
5. Huomioikaa pienetkin onnistumiset, juhlistakaa suuria!

Toivottavasti hyödyt vinkeistämme, eikä tiimisi tule enää koskaan olemaan hajanainen joukko vaan yhteen hiileen puhaltava tiivis ryhmä.

Tomi Hyppönen, Elina Pajunen ja Noora Sipilä
Kolmannen vuoden ProLipa-opiskelijat
Keräilyerä -tiimin johtajat

Lähteet:
Ryhmäytymisopas. 2018. Euroopan sosiaalirahasto. Euroopan unioni. Luettavissa täältä.