Esiintymisen haasteet

Esiintyminen on jännittävää varmasti jokaiselle. Pitäisi pystyä tekemään yleisöön vaikutus, ja itse myös selviytyä esiintymisen haasteista. No mitkä asiat sitten määrittelevät hyvät tai huonot esiintymistaidot? Mitä esiintymistaidot tarkoittavat? Projektityöskentelyssä esiintymistaidoilla tarkoitetaan yleensä monipuolista puhetaitojen hallitsemista. Esiintymistaidot jaetaan kolmeen isompaan kategoriaan: tiedot, taidot ja asenteet. Tiedoilla tarkoitetaan, että esittäjä tuntee aiheensa, tietää miten se esitetään ja mitkä ovat oikeat tavat sen esittämiseen. Esittämiseen liittyvät taidot, mitkä esittäjän on hyvä hallita, ovat verbaalinen ja nonverbaalinen ilmaisu, kohdentaminen ja kontakti, sekä havainnollistaminen ja vaikuttaminen. Asenteilla puolestaan tarkoitetaan, että esiintyjä osaa kunnioittaa yleisön mielipiteitä ja asennoitua esitykseen oikealla tavalla.

Joku saattaa syntyä hyväksi esiintyjäksi, jolle esiintyminen on luonnollista, nautinnollista ja ehkä jopa tarpeenomaistakin. Toisille taas esiintyminen saattaa tuottaa tuskallisia hetkiä, ahdistuneisuutta tai liiallista jännitystä. Toiset siis joutuvat harjoittelemaan esiintymistä yleisön edessä selviytyäkseen esiintymistilanteesta, joka saattaa olla luonnollinen tilanne jollekkin muulle. Esiintymistilanne voi olla esimerkiksi puhe koulun valmistujaistilaisuudessa, myyntipuhe tai vaikkapa itsensä esittely. Esiintymistä pystyy harjoittelemaan vain esiintymällä ja näin totuttamalla itseään tilanteeseen. Esiintymistä voi silti kuitenkin helpottaa esimerkiksi puhumalla peilin ääressä tai käymällä mielikuvina läpi tulevaa tilannetta. Tilanteen kulkua on toki etukäteen vaikea arvioida, joten erilaisten skenaarioiden (yleisön kysymykset, tietotekniikan toiminta, jne.) Miettiminen voi auttaa. Kuitenkaan skenaarioita ei tarvitse miettiä ahdistukseen saakka, vaan tärkeintä on luottaa itseensä ja omaan ammattitaitoonsa esityksen aiheen tiimoilta.

Esitystä ennen tuleva jännitys tai “ramppikuume” on normaalia, mutta jännitystä voi lieventää esimerkiksi tekemällä erilaisia rentoutumisharjoituksia. Esiintyjän itsevarmuus kasvaa toistojen myötä. Älä myöskään unohda syödä tai juoda ennen esiintymistä, jotta keho ja mieli pysyvät virkeänä. Yleisöä on turha pelätä, sillä pääsääntöisesti he ovat esiintyjän puolella ja haluavat tämän onnistuvan. Esiintyminen on interaktiivinen vuorovaikutustilanne yleisön kanssa, joten kehonkielesi ja oma innostuksesi aiheesta tempaa yleisön mukaan esitykseen luonnostaan. Taitava esiintyjä osaa myös kuunnella yleisöä ja seurata erilaisia reaktioita. Jännityksen tiimellyksessä esiintyjä haluaisi monesti piiloutua puhujanpöntön taakse, mutta taitava esiintyjä tulee tarpeelliselle etäisyydelle yleisöstään. Joku saattaa olla luonnostaan pieniääninen esiintyjä tai ujo luonne, jota saattaa jännittää oman puheen selkeys. Artikulaatiota voi kuitenkin harjoitella, kuin myös äänen käyttöäkin. Myös kehonkielen eri keinoja voi kehittää erinäisillä harjoituksilla. Tärkeää on kuitenkin löytää rento olotila esiintymiseen. Jotakuta saattaa auttaa esimerkiksi jokin esine kädessään (kynä, klemmari, paperi, tms.) Joku saattaa löytää rentouden istumalla yleisön edessä, joku tuntee olonsa paremmaksi seisten. Kaikki keinot eivät siis sovi kaikille, joten on tärkeää löytää oma juttunsa harjoittelun ja kokemusten kautta.

Mielenkiinnon herättäminen, sen ylläpitäminen sekä kuulijoiden huomioiminen esityksen alussa on tärkeä, koska sillä saadaan kuulijan mielenkiinto joko heräämään tai kuolemaan kokonaan, oli aihe mikä tahansa. Aiheen olisi hyvä olla kuuntelijoita kiinnostava tai ainakin esitetty heille kiinnostavasta näkökulmasta. Esityksen tulisi edetä johdonmukaisesti ja siinä tulisi olla keskeinen sanottava helposti ymmärrettävissä. Mielenkiinnon ylläpitämiseksi tärkeää olisi, että esitys on rajattu ja mitoitettu tavoitteen, tilanteen ja ajan mukaan. Yleisöä pystyy huomioimaan esimerkiksi osallistamalla heitä kysymyksillä sen sijaan, että on vain itse äänessä. Kuuntelijoita pystyy huomioimaan paremmin, jos asettuu heidän asemaansa ja ajattelee asioita ja esityksen pitoa heidän näkökulmastaan.

Lipa Royal -tiimi

Lähteet:
Kielikompassi. Esiintymistaidot. JYU -Kielikeskus. Luettavissa täältä
KUULU!